Găng tay cách điện VICADI

Mã sản phẩm : ABS_GT.VIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

*  Găng tay cách điện hạ áp 3,5kv
-    Chất liệu: Cao su tổng hợp
-    Điện áp sử dụng 3,5 KV
-    Điện áp kiểm tra: 3,5 Kv
-    Thời gian kiểm tra: 1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN5586 - 1991 
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam

*    Găng tay cách điện 10 kv 
-    Chất liệu: Cao su tổng hợp
-    Điện áp sử dụng 10 KV
-    Điện áp kiểm tra: 12 Kv
-    Thời gian kiểm tra: 1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN5586 - 1991 
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam

*    Găng tay cách điện 15 kv 
-    Chất liệu: Cao su tổng hợp
-    Điện áp sử dụng 15 KV
-    Điện áp kiểm tra: 17 Kv
-    Thời gain kiểm tra: 1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN5586 - 1991 
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam

*    Găng tay cách điện 22 kv 
-    Chất liệu: Cao su tổng hợp
-    Điện áp sử dụng 22 KV
-    Điện áp kiểm tra: 22 Kv
-    Thời gain kiểm tra: 1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN5586 - 1991 
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam

*    Găng tay cách điện 24 kv 
-    Chất liệu: Cao su tổng hợp
-    Điện áp sử dụng 24 KV
-    Điện áp kiểm tra: 24 Kv
-    Thời gain kiểm tra: 1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN5586 - 1991 
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam
 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Giày cách điện Pluto S3-Jogger

Mã sản phẩm: ABS_GI.JOG.PLUS3

CHI TIẾT

Thảm cách điện Yotsugi

Mã sản phẩm: ABS_TH.YOT

CHI TIẾT

Nón cách điện BLUE EAGLE HR35

Mã sản phẩm: ABS_N.HR35

CHI TIẾT

Găng tay cách điện Honeywell

Mã sản phẩm: ABS_GT.HN

CHI TIẾT