DANH MỤC SẢN PHẨM

Găng sắt dài 47cm+găng len lót

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.S47

CHI TIẾT

Găng sắt ngắn 22cm+găng len lót

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.S22

CHI TIẾT

Găng sợi Keval chống cắt dài 45cm

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.KEVAL45

CHI TIẾT

Găng tay chống cắt Ansell 48-705

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.AN48-705

CHI TIẾT

Găng tay chống cắt VENICUT52

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.VT52

CHI TIẾT

Găng tay chống cắt Jogger Shield

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.SHIELD

CHI TIẾT

Găng tay chống cắt Jogger Allflex

Mã sản phẩm: ABS_GT.CC.AF

CHI TIẾT