Bình bột chữa cháy bột MFZ35 35kg

Mã sản phẩm : MFZ35

MÔ TẢ SẢN PHẨM

◊ Chủng loại: bình loại lớn có xe đẩy

◊ Tên tiếng anh: MFTZ35 fire extinguisher

◊ Thành phần hóa học: NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 + H2O

◊ Mã sản phẩm: MFZ35 hoặc MFTZ35

◊ Chất chữa cháy: Bột BC

◊ Trọng lượng bột bên trong: 35kg

◊ Trọng lượng toàn bình: ~45kg

◊ Chiều cao: ~88cm

◊ Đường kính: ~23cm

 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Bình chữa cháy CO2 MT24 24kg

Mã sản phẩm: MT24

CHI TIẾT

Bình chữa cháy ABC

Mã sản phẩm: MFZL4/MFZL8

CHI TIẾT

Bóng chữa cháy tự động ELIDE

Mã sản phẩm: ELIDE

CHI TIẾT

Bình chữa cháy CO2

Mã sản phẩm: MT3/MT5

CHI TIẾT