Giày da bảo vệ

Mã sản phẩm : ABS_GD-BV

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BIỂU MẪU TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

SAO - VE - CẦU VAI - LOGO BẢO VỆ

Mã sản phẩm: ABS_SVCVLOGO.BV

CHI TIẾT

Thắt lưng - Cà vạt bảo vệ

Mã sản phẩm: ABS_TLCV-BV

CHI TIẾT

Mũ bảo vệ

Mã sản phẩm: ABS_MBV

CHI TIẾT

Đồng phục bảo vệ

Mã sản phẩm: ABS_DPBV08/2016/TT-BCA

CHI TIẾT